Ny bestyrelse i One Cyber Group – øget professionalisering skal skabe yderligere vækst


Den danske cyber risk-gruppe, One Cyber Group, der bl.a. har investeret i Institut For Cyber Risk, BlackstoneOne og ComplyTo Solutions forventer en betydelig vækst de kommende år, såvel organisk som gennem akkvisitioner.

Markedet for Cyber sikkerhedsløsninger er i kraftig vækst og i en tiltagende global verden med et eskalerende behov for teknologiske effektiviseringer, forventes behovet for rådgivning og effektive teknologiløsninger på Cyber området at øges eksplosivt de kommende år. Jesper Helbrandt, Founder og CEO for One Cyber Group, er derfor særdeles glad for at kunne styrke bestyrelsen med to særdeles stærke profiler, der kan supplere ledelsen på en række væsentlige områder på den videre vækstrejse.

Peter Bartram
Line Vedel Perlman

Peter Bartram, General og tidligere Forsvarschef indtræder som ny formand for bestyrelsen og Line Vedel Perlman, VP, Risk & Compliance hos Scalepoint Technologies A/S indtræder også som nyt bestyrelsesmedlem, pr. 18. Januar 2021. One Cyber Group har på mindre end to år skabt en gruppe af tre cyber risk selskaber, der alle dækker et udtalt behov i markedet for god rådgivning og understøttende teknologi. Institut for Cyber Risk har på kort tid opnået en anselig anerkendelse i et specialiseret marked for cyber risk rådgivning, mens teknologivirksomhederne BlackstoneOne og ComplyTo Solutions begge oplever massiv interesse for deres teknologiske løsninger. Alene i 2020 har vi oplevet en 10-dobling af omsætningen i BlackstoneOne, hvorfor der i 2021 og frem vil blive investeret massivt i det område.

Flere af vores services er særdeles velegnede til at vandre på tværs af landegrænser, hvilket bl.a. gælder for vores egenudviklet Cyber Awareness Training e-learning program, der i dag findes på 10 sprog. For BlackstoneOne har vi i dag kunder i både USA, Canada og UK, og ser et spændende potentiale for virksomhedens teknologi, hvilket også gør sig gældende for vores aktivitet i ComplyTo Solutions. Udover vores nuværende forretninger ser vi fortsat på nye komplimenterende synergier, der både kan være nye opkøb eller investering i start-ups.

Peter Bartram


Peter Bartram er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og er bl.a. formand for bestyrelsen i Center for Ledelse (CfL) og Børns Vilkår. Yderligere er han næstformand i JP/Politikens Hus, Jyllands-Postens Fond samt Jyllands-Posten Holding. Han er tillige medlem af bestyrelsen for pumpevirksomheden DESMI A/S samt repræsentantskabet for Jyske Bank.

Line Vedel Perlman


Line Vedel Perlman er i dag VP Risk & Compliance for Scalepoint Technologies, og har bl.a. tidligere været Head of Governance & Compliance hos Mærsk og Partner hos Deloitte, hvor hun var leder for Privacy afdelingen.