Privatlivspolitik


Institut for Cyber Risk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  

Kontaktoplysninger:  

Institut for Cyber Risk 

 Nærum Hovedgade 10A, 2850 Nærum, Danmark  

Telefon: 70209209  

Mail: info@ifcr.dk  

CVR: 40415394 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende de ønskede nyheder og notifikationer fra www.ifcr.dk – Hjemmesiden tilhørende Institut for Cyber Risk.    

 

Vi behandler også dine personoplysninger med det formål at optimere vores hjemmeside, samt skræddersy det indhold, du ser.  

 

I enkelte tilfælde bruges dine personoplysninger også i forbindelsen med tilmeldelse til vores arrangementer.  

 

Retsgrundlaget for dette følger af GDPR Art. 6(1)(a). 

 

Kategorier af personoplysninger 

 

Vi behandler kun ikke-følsomme personoplysninger, hovedsageligt bestående af almindelige kontaktoplysninger, såsom – men ikke begrænset til – navn, telefonnummer, e-mailadresse.  

 

Dertil kommer de web-relaterede oplysninger, såsom din IP-adresse, geografiske placering, besøgshistorik.  

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Udgangspunktet er, at vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.  

Det registreres tilmed, om du åbner dine nyhedsbreve fra os. Hvis du ikke har åbnet dem i en periode på 2 år, slettes dine personoplysninger automatisk fra vores system.  

 

Kategorier af modtagere af personoplysninger:  

 

Institut for Cyber Risk benytter databehandlere, som efter instruks fra os har adgang til at behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandlere.  

 

Dine databeskyttelsesretlige rettigheder som registreret 

 

Du har en række databeskyttelsesretlige rettigheder, som du kan benytte dig af i forbindelse med de personoplysninger, som vi har registreret om dig.  

  • Retten til indsigt 
  • Retten til berigtigelse  
  • Retten til sletning 
  • Retten til begrænsning  
  • Retten til dataportabilitet  
  • Retten til ikke at være udsat for visse automatiske afgørelser 

For en nærmere forklaring om begreberne, har Datatilsynet en vejledning, som er tilgængelig på deres hjemmeside:  

https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder 

Retten til at klage til Datatilsynet  

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.  

Datatilsynet har en vejledning, som er tilgængelig på deres hjemmeside:  

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du