Privatlivspolitik


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Institut for Cyber Risk ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Institut for Cyber Risk ApS
Teknikerbyen
2830 Virum
CVR-nr.: 40415394
Telefon: 29 72 45 03
Mail: info@ifcr.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: Tobias Borg Petersen, tpe@ifcr.dk

På telefon: Tobias Borg Petersen, +45 29 72 45 03

Ved brev:

Institut for Cyber Risk ApS
Att. ”Databeskyttelsesrådgiver”
Teknikerbyen
2830 Virum

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at optimere din oplevelse på vores hjemmeside
 • at skræddersy indhold på vores hjemmeside og dermed præsentere dig for relevante ydelser som kunne have din interesse
 • at udsende nyhedsbreve omkring nyheder, trends, aktiviteter og tilbud
 • at administrere din tilmelding til et af vores arrangementer
 • at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Operativsystem
 • Besøgshistorik på hjemmeside
 • Interesser
 • Telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Leverandører, der arbejder for os, kan få adgang til dine data, men må kun bruge dem til at løse de opgaver, vi beder dem om, og inden for de formål, vi har nævnt ovenfor. Det kan fx være virksomheder, der hjælper os med it- og kundesupport.

Opbevaring af dine personoplysninger

Nyhedsbreve: Vi opbevarer dine personoplysninger frem til du afmelder dig nyhedsbrevet, hvorefter de vil blive slettet. Har du ikke åbnet dine nyhedsbreve de sidste 2 år, vil du også automatisk blive slettet.

Generelt: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Sikkerhed

Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.