DPO as a Service


Offentlige myndigheder og nogle private virksomheder er som følge af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), forpligtet til at udpege en Data Protection Officer (DPO)

DPO’en rådgiver om databeskyttelsesforordningen og overvåger organisationens overholdelse af databeskyttelsesforordningen. DPO’en rådgiver på forespørgsler fra kunder og borgere samt tilsynsmyndigheder. F.eks. ved brud på persondatasikkerheden og DPO’en kan også anmelde bruddet til Datatilsynet på organisationens vegne og underrette borgere om bruddet. DPO’en rådgiver om, der skal indgås en databehandleraftale, hvilke tilsyn der skal føres med leverandøren, om der skal udarbejdes en konsekvensanalyse og i indsigts- og sletninganmodninger.

Hør mere

Etablering af rammen for vores samarbejde

 • Opstart
  Oprettelse af DPO Postkasse. Udpegelse af DPO hos Datatilsynet. Overtagelse af eksisterende opgaver. Ad hoc rådgivning. Kontaktpunkt for registrerede og Datatilsynet.
 • Tilsyn
  Kontrol af overholdelse af udvalgte politikker eller fortegnelse. Kontrol af udvalgte databehandleraftaler og brud på persondatasikkerheden.

 • Nyhedsbrev
  Nyhedsbrev om nyt fra GDPR.
 • Uddannelse
  Uddannelse af medarbejdere én gang årligt.
 • Afrapportering
  Rapportering til ledelsen én gang årligt ved aflevering af årsrapport.
Oprettelse af DPO Postkasse. Udpegelse af DPO hos Datatilsynet. Overtagelse af eksisterende opgaver. Ad hoc rådgivning. Kontaktpunkt for registrerede og Datatilsynet.

Din værdi ved IFCRs DPO as a Service

 • Vores foreslåede abonnementsmodel på fast pris skaber budgetsikkerhed.
 • Du sender et klart signal om, at din virksomhed tager beskyttelsen af personoplysninger seriøst.
 • DPO-Servicen giver adgang til et helt databeskyttelsesteam, mens den interne DPO typisk varetager opgaven alene.
 • Adgang til yderligere ressourcer som f.eks. IT sikkerhedsteam, informationssikkerhed, ISO 27001 og verdens bedste hackere.
 • I undgår omkostning til nyansættelser eller udfordringen med manglende interne ressourcer.
 • En ekstern DPO-funktion bidrager til øget kvalitet af virksomhedens GDPR arbejde.
 • En ekstern DPO-funktion sikrer awareness om korrekt sagsbehandling hos ansatte.
Hør mere

Hør mere

Ønsker du mere information om DPO as a Service, udfyld venligst nedestående kontaktformular og vil vil kontakte dig.