Brudsportal as a Service


Alle dataansvarlige virksomheder og myndigheder skal inden 72 timer anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet.

I indberetningssystemet kan du hurtigt og nemt indberette brud på persondatasikkerheden.

Et brud på persondatasikkerheden er defineret som et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

 

Et brud på persondatasikkerheden kan f.eks. være:

 • En e-mail med personoplysninger sendes til en forkert modtager, så personoplysninger utilsigtet videregives til udenforstående
 • Andre personer end medarbejdere får (uautoriseret) adgang til personoplysninger
 • Der mistes en telefon, iPad eller bærbar pc, der indeholder eller giver adgang til personoplysninger
 • Fysiske sagsmapper glemmes i et S-tog eller stjæles fra din bil
 • En medarbejder ændrer eller sletter nødvendige personoplysninger ved et uheld
 • Uvedkommende får indsigt i personoplysninger
 • Hacking, hvor udefrakommende får adgang til elektroniske filer
 • Indbrud på kontoret, hvor der er adgang til personoplysninger fx ansættelsesmapper
Hør mere

IFCRs brudsportal sætter jer i stand til både hurtigt og diskret at få rettet op på uønskede forhold samt at forhindre potentielle økonomiske tab.

Du skal ikke bekymre dig om flere komplicerede regler, der kræver uddannelse af medarbejdere, et administrativt setup og unødig brug af interne ressourcer, ligesom du sikrer, at alle indberetninger bliver håndteret juridisk korrekt og rapporteret hurtigt til Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen.

Du får følgende:

 • Etablering og drift af brudsportal.
 • Screening af indkomne indberetninger af brud.
 • Gavner virksomhedens økonomi herunder undgår opfølgende spørgsmål fra tilsynsmyndighederne, tilsyn og bøder.
 • Kan tilpasses efter behov med bl.a. 80 forskellige sprog.

Hør mere

Ønsker du mere information på hvad vi kan hjælpe dig med i forhold til Brudsportal as a Service, udfyld venligst nedenstående kontaktformular.