Artikler


Her kan du holde dig opdateret på de seneste artikler fra Institut For Cyber Risk. Vi bestræber os på at dele relevante erfaringer, kompetencer og ny viden. God læselyst!
  • Se alle
22.11.23

Det er lovpligtigt at etablere en whistleblowerordning!

Whistleblowerloven stiller bl.a. krav om, at der skal etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte. Whistleblowerloven træder i kraft den 17. december 2021, dog således at forpligtelsen...
18.10.23

DPO’ens udfordringer

NIS2 skal sikre, at den kritiske infrastruktur i Europa bliver løftet op på et sikkerhedsniveau, der er forsvarligt ift. nutidens risikobillede. Dette gøres ved at stille en række krav til virksomheder om etablering af procedurer, politikker,...
27.03.23

Hotline etableret grundet Datatilsynet iværksætter undersøgelse af DPO’er i kommunerne

Datatilsynet har indledt en undersøgelse af rollen som DPO i kommunerne. Datatilsynets undersøgelse sker som led i EDPB’s Coordinated Enforcement Framework (CEF). Formålet med CEF er at koordinere fælles aktiviteter mellem de europæiske...
08.03.23

Er du klar til at implementere en whistleblowerordning?

Med whistleblowerloven er det lovpligtigt at etablere en whistleblowerordning på alle private arbejdspladser med mindst 50 ansatte senest den 17. december 2023.
23.08.20

At være compliant er ikke det samme som at være sikker

Det er en livsfarlig misforståelse, vi ofte møder, uanset hvilken compliancestandard vi taler om. Misforståelsen går på, at compliance er lig med sikkerhed. Problemet er, at rigtig mange organisationer tror, at det er det samme. Ofte er...