Stærk cyberhygiejne kunne have reduceret skaderne ved de sidste 10 års cyberangreb


Effektiv og konsekvent implementering af en stærk cyberhygiejne kunne have reduceret skaden i de fleste af de sidste 10 års cyberangreb.

Udnyttelse af kendte sårbarheder, der findes på servere, applikationer eller klienter såvel som social engineering – forstået som den psykologiske manipulation af mennesker til at udføre handlinger eller afsløre fortrolig information – er de absolut foretrukne angrebsvinkler for et vellykket cyberangreb. De grundlæggende sikkerhedsprincipper nedenfor er elementære og afgørende for at opbygge en stærk sikkerhedshygiejne i en organisation:

Skabe en detaljeret opgørelse over it/data inventory
En klar og grundig forståelse af datastrømme i en organisation er afgørende for at opbygge stærk cyberhygiejne.
Organisationer skal udvikle og vedligeholde en opdateret oversigt over enheder og applikationer på netværket og deres konfigurationsmæssige status samt følsomme datasæt i organisationens datastrømme.
For at det kommer til at virke, skal der implementeres et overvågningssystem, der skal omfatte overvågning af konfiguration og status for enheder, applikationer og data.

Udvikle en stærk patchning-strategi
De fleste virksomheder kører i dag på en meget heterogen infrastruktur bestående af adskillige komponenter. Alle kritiske systemer, der er forældet, repræsenterer forskellige risikoniveauer, afhængigt af hvordan de kan udnyttes, og hvordan de er forbundet til resten af netværket.
Alle organisationer skal sikre, at hver komponent, som eventuelle data flyder igennem, er fuldt opdateret iht. en risikobaseret vurdering af sårbarheden.
Patchning-strategien bør omfatte automatiske scanninger af miljøerne for sårbarheder og automatiske patchninger.

Implementere stærk autentificeringsprocedure
Aktuelle trusselvektorer såsom svage password og autentificeringspolitikker er ofte årsag til, at de kriminelle får adgang til brugerkonti, som så misbruges. Multifaktorgodkendelse er beviseligt med til at skræmme de kriminelle væk, forstærker sikkerheden og mindsker risikoen for databrud, hvor de kriminelle forsøger at udnytte kompromitterede brugeroplysninger.

Sikre AD´et (Active Directory)
AD´et er omdrejningspunktet for næsten al identifikation i de fleste virksomheder og bør betragtes som en meget kritisk komponent i infrastrukturen. Virksomheder skal derfor starte med implementering af et stærkt AD, da det vil have indflydelse på mange andre sikkerhedstiltag, der implementeres.

Håndhæve datasikkerhed for kritiske forretningsprocesser
Alle følsomme data inklusive adgangsoplysninger skal være krypterede. I tilfælde af et data breach skal kritiske filer ikke kunne læses. Store mængder af personlige informationer fortsætter med at flyde rundt på det mørke web efter databrud mod virksomheder, der ofte mislykkes i at implementere grundlæggende sikkerhedskontroller såsom datakryptering og sikring af krypteringsnøgler for at forhindre cyberkriminelle adgang til data.