Fremtidens cybersikkerhed: 10 Spådomme for 2024


Sidste uge (uge 3) igangsatte vi en miniundersøgelse blandt vores netværk af it-sikkerhedsansvarlige på LinkedIn. Vi præsenterede forskellige emner og opfordrede til, at deltagerne identificerede, hvilke af disse emner der forventes at præge vores netværks mindset i 2024. 

Resultaterne indikerede en overvejende bekymring omkring AI og truslen fra AI-drevne phishing-angreb, samt den udfordrende mangel på cybersikkerhedseksperter, som er blevet identificeret som de mest presserende trusler.

Næst efter følger fokus på lovgivningsmæssige reguleringer, en naturlig udvikling i betragtning af den kommende implementering af NIS2 i 2024. Cloud-sikkerhed, IoT og ransomware er ligeledes i højsædet, mens biometrisk data, blockchain og kvantecomputing tilsyneladende ikke vækker samme bekymring blandt respondenterne.

Nedenfor præsenterer vi vores forudsigelser for, hvordan fremtiden tegner sig inden for hvert af disse emner.

  1. Stigende angreb på kunstig intelligens (AI): Med den øgede brug af AI forventes der også en stigning i målrettede angreb mod AI-systemer, hvilket kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheder.

  2.  Blockchain-sårbarheder udfordrer sikkerheden: Mens blockchain-teknologien er kendt for sin sikkerhed, forventes det, at nye sårbarheder og angrebsmetoder vil opstå, hvilket kræver forbedret beskyttelse.

  3. Quantum computing truer nuværende kryptografi: Med udviklingen inden for kvantecomputing forventes den nuværende kryptografi at blive udfordret, hvilket kan kræve en omstilling til mere robuste sikkerhedsprotokoller.

  4. Øget ransomware mod kritisk infrastruktur:Ransomware-angreb rettet mod kritisk infrastruktur, såsom energiforsyning og sundhedssektoren, forventes at stige, hvilket vil kræve mere proaktiv beskyttelse.

  5. AI-drevne phishing-angreb bliver mere avancerede: Angreb, der bruger AI til at tilpasse og målrette phishing-angreb, forventes at stige i kompleksitet, hvilket gør det sværere at identificere og bekæmpe dem.

  6. Stigende trussel mod Internet of Things (IoT): Med den voksende udbredelse af IoT-enheder forventes der en stigning i angreb rettet mod disse enheder, hvilket skaber nye udfordringer for cybersikkerhed.

  7. Regulering skærpes for at tackle cybertrusler: Lovgivningsmæssige myndigheder forventes at intensivere indsatsen for at regulere virksomheders håndtering af persondata og cybersikkerhed for at beskytte brugernes privatliv.

  8. Biometrisk data bliver et mål for angreb: Med øget brug af biometriske data som adgangskoder forventes angreb rettet mod at stjæle eller manipulere denne information at stige.

  9. Skybaserede angreb bliver mere sofistikerede: Angreb mod cloud-infrastruktur forventes at blive mere komplekse, hvilket kræver avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data og tjenester i skyen.

  10. Mangel på cybersikkerhedsuddannelse forstærker truslen: Der forventes fortsat mangel på kvalificeret cybersikkerhedspersonale, hvilket skaber en udfordring for virksomheder, der skal beskytte sig mod stadig mere avancerede trusler.