Fire ud af fem virksomheder kæmper med Cookiebekendtgørelsen


IFCR har gennem 2024 analyseret mere end 50 hjemmesider med fokus på Cookiebekendtgørelsen. Vores primære konklusion er, at det vil være værdifuldt for 4 ud af 5 virksomheder at genoverveje deres tilgang. Med tilsynsmyndighedernes skærpede fokus på Cookiebekendtgørelsen i 2024, som beskrevet i ‘Hvad fokuserer Datatilsynet på i 2024?’ kan konsekvenserne af passivitet, komme før forventet. 

IFCRs analyse har kastet lys over potentielle konsekvenser, der kan påvirke virksomheder på forskellige niveauer. I værste fald  kan virksomheder stå overfor en bøde, der kan strække sig op til 200.000 DKK eller 4 % af den årlige omsætning. Trods denne truende udsigt er det dog vigtigt at understrege, at rettidige foranstaltninger og proaktiv håndtering kan undgå denne økonomiske byrde.

Negative konsekvenser, herunder dårlig omtale, risikoen for en nedlukning af hjemmesiden eller andre afledte effekter, er ligeledes identificeret i analysen. Overraskende kan disse udfordringer
undgås ved at tage skridt til at lovliggøre dit cookiebanner og cookies og nøje overholdelse af påbud, så du undgår tilsynsmyndigheder offentliggør deres afgørelse om dine ulovlige cookies. Denne præventive tilgang er særlig relevant for mere end halvdelen af de undersøgte virksomheder.

For at styrke virksomhedernes position og minimere risici er det afgørende at foretage nødvendige justeringer i den nuværende praksis. En proaktiv tilgang indebærer implementering af en velstruktureret proces for fremtidigt arbejde, der nødvendigvis inkluderer et tæt samarbejde mellem IT, marketing og den juridiske afdeling.

Den sidstnævnte handling er ikke blot en anbefaling; den er kritisk for at opbygge et solidt
fundament, der kan bære byrden af at håndtere Cookiebekendtgørelsen og GDPR og generel risikostyring. Ved at tage disse skridt kan virksomheder positionere sig selv som ansvarlige  i overensstemmelse med lovgivningen, samtidig med at de skaber en robust beskyttelse mod potentielle økonomiske og omdømmemæssige trusler.

 

Den praktiske udfordring

I praksis skal virksomheder have kontrol med, hvordan det sikres at kunderne og hjemmesidebesøgene sikres transparens og kan træffe de ønskede valg i forhold til cookies på hjemmesider:

  • Hvilke cookies sættes og af hvem
  • Hvad formålet med cookies er
  • Hvordan er de kategoriseret
  • Deres udløbsdato

Måske endnu vigtigere i forhold til jeres risiko på helt kort sigt;

  • Hvordan sikrer i at bøder, lukning af hjemmesiden, dårlig omtale og måske endnu værre skår i renomméet undgås?

 

Arbejdet med cookies kræver indsigt, og vi er klar til at hjælpe
Når IFCR bistår med en ‘cookie-opgave’ omfatter den fire elementer:
1. Gennemgang af det nuværende synlige brug og styring af cookies
2. Tilretning af det nuværende så lovgivningen overholdes
3. Gennemgang af fokusområderne i jeres processer på tværs af IT, Marketing etc.
4. Mulighed for at tilvælge overvågning af websites.

 

Vores GDPR- og Cookie lovgivningseksperter er IT-kyndige advokater
Via manuel gennemgang af det eksternt synlige sikres den rette indsigt og justering. Vi beskriver nøjagtig de ændringer, der skal laves for jer og eventuelle underleverandører, og vi vejleder jer om at sikre en solid fremtidig praksis med diskussion af løbende opmærksomhedspunkter.

 

Kontakt os, hvis vi skal sørge for, at du overholder lovgivningen

    Vi anvender dine indtastede oplysninger til at indlede kontakt til dig. Læs mere om hvordan vi bruger og beskytter dine oplysninger i vores privatlivspolitik.