Rådgivning

Øget digitalisering, stigning i cyberkriminalitet, efterlevelse af GDPR-lovgivningen, større krav til virksomheder om ISO 27001 er blot nogle af de udfordringer, som virksomheder står overfor i dag. Udfordringer, som de bør eller ved lov skal imødekomme, og det bliver kun sværere for virksomhederne at følge med ressource- og kompetencemæssigt.

Det kan både være omkostningstungt og vanskeligt at have de rette ressourcer i virksomheden til opgaver og projekter som disse, da det kræver specialviden og løbende sparring. Desuden hænger de rette kompetencer ikke på træerne, og det kan i sig selv være svært at finde specialister indenfor cyber risk, ISO compliance, GDPR og meget andet med et presset jobmarked.

Vi kan hjælpe dig
IFCR tilbyder faglig rådgivning til virksomheder i alle brancher og størrelser. Vi tilbyder rådgivning i ISO 27001, GDPR, indkøb af sikkerhedsydelser og rådgivning i et bredere perspektiv indenfor cyber risk. Vi har kompetente profiler med stor erfaring og indgående viden om ovenstående områder, og de kan gøre en stor forskel for din virksomhed.
Et rådgivningsprojekt indledes altid med en briefing om jeres organisation, så vi får et indblik i jeres værdier. Vi taler om forventninger til samarbejdet før, under og efter projektet og giver derefter vores anbefalinger til forløbet. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed og tryghed gennem hele projektet.

Ønsker du mere information om vores rådgivningsydelser, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende snak om jeres udfordringer, og hvor vi kan byde ind og skabe værdi.