Praktisk kobling mellem informationssikkerhed og GDPR med ISO 27701

Få et indblik i den nye ISO 27701 standard, som har fokus på koblingen mellem informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse, som er særligt relevant for virksomheder og organisationer som allerede arbejder med informationssikkerhed under ISO 27001 standarden. Man kan med ISO 27701, integrere GDPR arbejdet med informationssikkerheden.

Webinaret finder sted den 4. november 2020 kl. 10.00 – tilmeld dig her!

 

De første virksomheder og offentlige organisationer er påbegyndt implementeringen af ISO 27701 og under oplægget præsenteres opbygningen af standarden, sammenhængen til ISO 27001 og praktiske erfaringer med implementering, samt opsætning af et ledelsessystem til privatlivsbeskyttelse (PIMS).

I Institut for Cyber Risk har vi gjort os erfaringer med hvad der fungerer og hvilke udfordringer de fleste støder på. Under oplægget vil der blive præsenteret konkrete eksempler på implementering af kontroller og god governance.

Webinaret finder sted den 4. november 2020 kl. 10.00.

Målgruppe: It-ansvarlige, dataansvarlige, persondatarådgiver/DPO, compliance-ansvarlige

Varighed: 30 minutter + Q&A

Tidspunkt: den 4. november kl. 10:00.

Foredragsholder: Tobias Borg Petersen og Tobias Emil Andersen

Sted: ved din pc

Tilmelding: Det er gratis at deltagetilmeld dig her!