Webinar: Få en introduktion til ISO 27701, og gør dit arbejde med GDPR konkret og struktureret


På dette webinar introduceres du for ISO 27701-standarden og får indsigt i de begreber, procedurer, værktøjer og den dokumentation, du får ud af at arbejde med standarden.

I august 2019 udkom ISO 27701-standarden, som tager udgangspunkt i den internationale anerkendte ISO 27001-standard. Den nye standard er en spiseseddel for, hvordan man implementerer privacy, herunder GDPR i sin organisation og forener informationssikkerhed med privacy.

Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, når du skal implementere GDPR, eller gerne vil udnytte meget af det arbejde, som allerede er lavet i forbindelse med ISO 27001, er ISO 27701 det bedste sted at kigge.

ISO 27701-standarden er et ledelsesværktøj, som kan bruges til at få skabt et overblik over, hvilke krav fra GDPR vi som virksomheder skal overholde og indeholder en lang række forslag til tekniske og organisatoriske kontrolforanstaltninger, man som virksomheder kan implementere for at efterleve GDPR.

Hvorfor er det en god idé at vide mere om ISO 27701?
Ved at efterleve ISO 27701-standarden får du implementeret og dokumenteret relevante kontrolforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger og dermed dit arbejde med GDPR. Det gælder både som dataansvarlig og som databehandler.

 

ISO 27701 er også det bedste bud på en GDPR-certificering, som er internationalt anerkendt.

 

IFCR giver dig en introduktion til ISO 27701
På dette webinar introduceres du for ISO 27701-standarden og får indsigt i de begreber, procedurer, værktøjer og den dokumentation, du får ud af at arbejde med standarden.

Vi fortæller, hvordan du som virksomhed kan efterleve kravene fra GDPR ved at gøre brug af ISO 27701, og hvilke erfaringer vi har gjort os med vores kunder. En standard, som præcist beskriver en række kontroller, man faktisk kan forholde sig til, og som direkte kan implementeres.

Webinaret afholdes af Tobias Borg Petersen, Senior Security Advisor & PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead Implementer.