Niveauet for den globale cyberrisiko er ved at komme ud af kontrol

af Jesper Helbrandt, Institut for Cyber Risk (IFCR)

Allerede i dag og i særdeleshed i fremtiden vil cyberangreb repræsentere en af de største trusler mod erhvervslivet, det offentlige og vores daglige liv. Hver gang en teknologisk innovation redefinerer, hvad der er muligt, skaber den samtidig – ofte utilsigtet – nye sårbarheder, der åbner døre for ondsindet opførsel. Set i lyset af hvor stor betydning den digitale udvikling har i vores liv, vil de teknologiske fremskridt kun fortsætte med at øge udfordringerne med cyber risk.

Faren er til stede og særdeles reel. Mere end fire milliarder records blev kompromitteret de første seks måneder af 2019 i henhold til Risk Based Security’s “Data Breach Report”. ”. Cyber ignorerer grænser og moralske normer. Jf. BBC har mere end 14.000 mennesker diagnosticeret med HIV i Singapore fået afsløret deres personlige oplysninger. Og sådan vil det formodentlig fortsætte i fremtiden.

Fremtiden for cyberrisici er endnu sværere at forudsige end den teknologiske fremtid. Men en ting er sikkert: Cyberrisikoen vokser og accelererer i en hidtil uset grad. Når organisationer og enkeltpersoner i stigende grad er afhængige af nye, avancerede, sammenkoblede og intelligente teknologier, udvides mulighederne for cyberattacks dramatisk. Der er ikke mange organisationer, der længere kan tackle disse voksende cyberrelaterede udfordringer alene.

Behovet for større bevidsthed om cybersikkerhed og en forbedret cyberkultur er stigende, da mennesker er det svageste led i forhold til cyberattacks. Mangel på de rette cyberfærdigheder eller -bevidsthed tegner sig for den største årsag til databrud, da ansatte ofte utilsigtet gør det muligt for cyberkriminelle at infiltrere it-systemerne. Medarbejderne har typisk ikke tilstrækkelig indsigt og forståelse i forhold til de cyberrisici, de står over for, og hvordan de kan beskytte sig mod dem.

Der er opstået en kløft i forhold til cybermodstandsdygtigheden. Kløften mellem de virksomheder, der har ressourcerne, talentet og økonomien til at opbygge, implementere og vedligeholde tilstrækkelige cyberforsvarsfunktioner, og dem, der ikke kan, øges betragteligt i disse år. Flere virksomheder oplever at være ”ude af drift” på grund af cyberattacks. Hvis vi ikke skal ende i en situation, hvor der er visse dele af befolkningen og organisationer der bliver efterladt alene, skal der gøres meget mere for at hjælpe dem med at forsvare sig.

Hvis der ikke bliver investeret og skabt mere opmærksomhed omkring udfordringen, vil den estimerede mangel på cybereksperter på tre millioner ansatte inden for cybersikkerhed fortsætte langt ud i fremtiden.

IFCR er dedikeret til at arbejde med ny indsigt og effektive forslag til at tackle de mest udfordrende risici i vores tid. Vi udfordrer eksisterende bedste praksis og tilgange i bestræbelserne på at skabe en mere tryg verden.